ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ร่วมตรวจเยี่ยม ทก. ร้อย.ฉก.ตร.นธ.931 (วัดเขากง) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้กำชับ/สั่งการให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความปลอดภัย และได้กำชับการปฎิบัติหน้าที่

วันที่ 13 พ.ย. 66 เวลา 16.15 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม ทก. ร้อย.ฉก.ตร.นธ.931 (วัดเขากง) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้กำชับ/สั่งการให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความปลอดภัย และได้กำชับดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล
2.การปฏิบัติการเชิงรุก
3.การปฏิบัติการเชิงรับ

ณ ทก. ร้อย ฉก.ตร.นธ.931 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

561158 0

561159 0

561160 0