ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ร่วมตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.นธ.13 (บาเจาะ) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงินบำรุงขวัญ และกำชับ/สั่งการในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 26 ธ.ค. 66 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1)

ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.นธ.13 (บาเจาะ) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงินบำรุงขวัญ และกำชับ/สั่งการ ดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล/ฐาน
- จัดกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
- การพัฒนาหน่วย
- ยุทธวิธี
- ยุทโธปกรณ์
- ข้อมูลด้านการข่าว
- ระเบียบวินัย/ภาพลักษณ์
2.การปฏิบัติการ
• เชิงรุก
- ตรวจค้น/จับกุม ปัจจัยการก่อเหตุ
- การตั้งจุดตรวจ pop up
- การลาดตระเวนเส้นทาง
• เชิงรับ
- การ รปภ.บุคคล เขตเมือง เส้นทาง สถานที่เสี่ยง ที่ตั้ง
- จัดทำ/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันที่ตั้ง

ณ ถนนหมายเลข 42 พื้นที่รับผิดชอบ มว.ฉก.นปพ.นธ.13 ต./อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

244891 0

244889 0

244890 0