ผลการปฏิบัติที่สำคัญของหน่วย

ร่วมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปฯ (กดต.)

วันที่ 23 พ.ย.66 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนศูนย์งาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจอาคาร กองร้อย 4 5 6 และ 7 เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปฯ (กดต.)

924012 0

924017 0

924024 0

924019 0