ที่อยู่:
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์:
073-220-247